Erle M. Kyllingmark

Reise uten tittel/ Untitled Journey er den tredje utstillingen hvor Kyllingmark jobber med lagvis fotografering på analog film. Etter mange års arbeid med denne metoden kommer hun stadig dypere inn i det tekniske og det intuitive rundt å balansere de tre bildene opp mot hverandre. Hun forteller om en søken etter både harmoni og disharmoni mellom de tre eksponeringene som smeltes sammen på den negative filmen.

 

I bildene finnes en kombinasjon av både virkelighet og fantasi. Hver enkelt eksponering er hentet ut fra virkeligheten, men sammen skaper de en imaginær virkelighet, mot det surrealistiske. De blir da en blanding av noe som eksisterer og noe som ikke eksisterer. Slik stiller bildene spørsmål ved hva som egentlig er virkelig. Det finnes både lys og lyd utenfor det spektrum et menneske kan oppfatte, det betyr at det vi ser og hører ikke er et totalt bilde på det som eksisterer. For Kyllingmark åpner dette for både virkelighetsnære og virkelighetsfjerne forestillinger, noe hun utforsker i sitt visuelle landskap.

 

Kyllingmarks arbeider vitner om en granskning av omgivelsene, både gjennom natur, mennesker og objekter. «Når jeg leter etter bilder i mine omgivelser prøver jeg å se gjennom og forbi de formene som omgir oss. Hva er egentlig alt dette og hva kan det fortelle oss om hvem vi er. Er det mulig for meg å lese verden gjennom natur, mennesker og objekter, for så å formidle en visuell historie om vår eksistens? For meg er dette en emosjonell og intuitiv reise, og vanskelig å beskrive med ord. Slik er bildene mitt beste kommunikasjonsverktøy.»

 

Tross kunnskap og erfaring er det fortsatt et element av tilfeldighet i Kyllingmarks arbeider. Akkurat hvilken linje eller form som treffer de andre linjene og formene er helt umulig å forutse 100%. «For meg handler dette om å overgi endel av arbeidet til noe utenfor meg selv. En slags forening med naturen og livet rundt meg. Uansett hvor mye jeg prøver å kontrollere er det fortsatt slik at jeg må slippe noe av kontrollen for å oppnå det beste resultatet.»

 

Bildene kan gi et inntrykk av historier i bevegelse da man kan få assosiasjoner til flytende overganger mellom scener i en film. Kyllingmarks bilder forteller historier uten ord. Historier om alt rundt oss og i oss som er i evig bevegelse og forandring. «Det er både en trøst og en sorg at ingenting noen gang står stille.»

 

Bildene beveger seg gjennom lyse og mørke historier. På et plan ligger det en foruroligende tanke om muterte planter og biologi som vokser fritt utenfor naturens lover. Klimaendringenes effekt på naturen er en pågående historie vi ikke vet hvor ender, vårt forhold til naturen er en viktig faktor på den reisen.

 

 

©Erle M. Kyllingmark 2021